-12. Naucz się fotografować i robić odbitki. To wymaga pewnego nakładu inwestycyjnego, lecz często można kupić używany sprzęt foto|graficzny po okazyjnych cenach. Przejrzyj ogłoszenia w gazecie dla amatorów, którzy przekazują innym lub sprzedają w pełni wyposażone ciemnie.

Pomoc, zachęta oraz porady przy wszystkich tych oraz podobnych zajęciach dostarczą twojemu dziecku trochę „pokarmu dla ducha”, którego szkoła mu odmawia. Nawet jeżeli uważasz, iż dana szkoła wpływa wybitnie stymulująco i jest otwarta na inteligentne dzieci, powi|nieneś dopilnować, aby poza klasą zainteresowania dziecka były jak najszersze.

Nie cofnij się jednak przed zapytaniem kierownictwa szkoły, czy nie można by było jeszcze bardziej skutecznie pobudzić umysłu twojego dziecka w klasie. Być może, jest możliwe przeniesienie go do wyższej klasy lub uczęszczanie na niektóre lekcje ze starszymi dziećmi? Jeżeli szkoła nie będzie chciała współpracować, zmień szkołę, jeżeli to będzie w ogóle możliwe. Znam wiele wypadków, kiedy dzieci, poprzednio nie osiągające sukcesów na miarę swoich możliwości, nagle rozkwitały nau|kowo po zmianie szkoły.

Ilu rodziców wybitnie zdolnych dzieci odczuwa samotność i nieu|miejętność niesienia im pomocy? Wstępując do związku, który przycią|ga rodziców w podobnym położeniu, możesz znaleźć tę pomoc i prak|tyczną radę, której szukałeś. Istnieje kilka tego rodzaju stowarzyszeń w Stanach Zjednoczonych oraz jedno w Wielkiej Brytanii (w Polsce istnieje Towyrzystwo Przyjaciół Dzieci, które zajmuje się również dzieć|mi uzdolnionymi – przyp. tłum.). Znajdziecie ich adresy we wstępie do tej książki.