Jeżeli decydujemy się na sadzenie jesienne, to należy przygotować glebę przynajmniej na miesiąc wcześniej. Wówczas na całej odchwaszcznej powierzchni – zamiast obornika – rozrzucamy kompost w takiej samej ilości, jak obornik, lub torf w ilości 15 kg na 10 m2 z dodatkiem jednej z mieszanek nawozów mineralnych, np. Fructus-1. W razie braku nawozów organicznych (obornik, kompost, torf) można zastosować tylko nawozy mineralne – Azofoskę lub superfosfat potrójny w ilości 0,1 kg i siarczanu potasu w ilości 0,25 kg na 10 m2. Nawozy przy-kopuje się łopatą lub widłami szerokozębnymi. Nieco staranniej musimy przygotować glebę dla roślin, które mają piąć się po ścianach domów. Gleba pod murami jest zwykle uboga, pełna gruzu i zaskorupiała, dlatego zaleca się jej całkowitą wymianę w dołkach. Wykopujemy dość duże dołki (przynajmniej 60 x 60 x 60) cm w odległości 30 cm od muru, a jałową ziemię wybieramy i zastępujemy ją ziemią z dobrze uprawionej części działki. Ziemię tę mieszamy z rozłożonym obornikiem lub kompostem, dodanym w ilości 5 kg na jeden dół i z mieszanką Fructus-1.