Zarówno promieniotwórczość naturalna jak i sztuczna oddziaływuje na nas i na wszystkie inne żywe organizmy. Promienie jonizujące dochodzą do nasz powietrza, ziemi i wody oraz z pożywienia. Zagrożenia dla zdrowia są zależne od zasięgu i przenikalności promieni, a więc w przypadku powietrza źródłem tych zagrożeń są przede wszystkim promienie beta i gamma. Szkodliwe działanie promieni beta ogranicza się głównie do zewnętrznych części tkanek. Natomiast bardzo przenikliwe promienie gamma mogą napromieniać cały organizm. Szczególnie duże zagrożenia występują, gdy zawarte w powietrzu pierwiastki radioaktywne są wdychane i dostają się przez płuca do krwioobiegu, a następnie odkładają się w narządach wewnętrznych. Wówczas następuje wewnętrzne napromienienie organizmu. W tym wypadku szkodliwe oddziaływania pochodzą zarówno od źródeł promieni alfa, jak beta i gamma. Promieniowanie ziemskie, pochodzące od nagromadzonych sztucznych lub naturalnych radioaktywnych pierwiastków składa się głównie z promieni beta i gamma. Oddziaływują one na nas przez powietrze. Promieniowanie ziemskie może jednak także działać na nas bezpośrednio np. gdy leżymy na ?skażonej” radioaktywnej łące. Także kontakt ze ?skażoną” wodą może zaszkodzić zdrowiu. Wreszcie pierwiastki promieniotwórcze, znajdujące się w glebie i wodzie są przyswajane przez nasze ciało wraz z pożywieniem. Są one wchłaniane ?na trasie” układu trawiennego żołądek ? jelita i mogą pozostać zmagazynowane w tkankach i organach przez określony czas. zależny od efektywnego czasu połowicznego zaniku, charakteryzującego dany radioaktywny pierwiastek.