Najważniejsza w uczeniu się jest praktyka. Przykładowo jeśli uczymy się języka obcego, to nauka ta nigdy nie będzie efektywna, jeśli nie będziemy mieli możliwości prowadzenia konwersacji w tym języku. Najefektywniej uczymy się, stosując nabyte umiejętności i wiadomości w praktyce. Podobno zresztą zapamiętujemy zaledwie 10% tego, co usłyszymy i aż ponad 70% tego, czego nauczymy się w praktyce.

Ta teoria najszybciej znalazła odbicie w uczeniu języków obcych. Tradycyjna nauka poprzez wkuwanie słówek już dawno odeszła do lamusa. Teraz stosuje się techniki aktywizacyjne, ponieważ lektorzy już dawno zrozumieli zasady, jakimi rządzi się ten typ edukacji.
Ale nie tylko w przypadku języków obcych sprawdzi się uczenie poprzez praktykę. W zasadzie nauka w każdej dziedzinie powinna być poparta konkretnym działaniem, w którym trzeba posłużyć się posiadaną wiedzą. Tylko takie połączenie teorii z praktyką może przynieść pożądane efekty. Warto o tym pamiętać, planując uczenie się czegoś nowego w życiu.