Pomimo faktu, że liczba osób wykształconych wzrasta, należy głośno powiedzieć, że również liczba osób bezrobotnych się zwiększa. Może to wiele osób zadziwiać, ale takie są ówczesne realia. Osoby, które długo się uczą, najczęściej nie mają też żadnego doświadczenia lub bardzo niewielkie. To z kolei rzutuje na ich wkroczenie na rynek pracy. Edukacja więc to nie wszystko. Obecnie pracodawcy chcą mieć w swoich szeregach młode i zdolne osoby, które jednocześnie mogą pochwalić się odbytą praktyką. A że bezrobocie jest duże, zaczynają stawiać coraz większe wymagania potencjalnym pracownikom. Edukacja może w znaczący sposób wpłynąć na nasze szanse zdobycia upragnionego zatrudnienia. Jeśli mamy na koncie kursy, szkolenia i certyfikaty, będzie to naszym ogromnym atutem i zwiększy zainteresowanie pracodawcy naszą osobą. Również edukacja języków obcych ma na dzień dzisiejszy niebywałe znaczenie. Posiadanie takich umiejętności, czyni nas osobami pożądanymi na wielu stanowiskach pracy. Pojawia się nawet możliwość wyjechania z kraju i podjęcia lepiej płatnej pracy za granicą.