Obrona pracy licencjackiej, a obrona pracy inżynierskiej.
Sezon obron na studiach, właśnie trwa. Wiele osób, po zakończeniu studiów i po zaliczeniu wszystkich przedmiotów, musi napisać pracę na konkretny temat, związany z tematyką studiów, a następnie ją obronić. Pierwszy stopień studiów, to studia licencjackie, a w przypadku kierunków technicznych, studia inżynierskie. Zarówno pisanie pracy licencjackiej, jak i pisanie pracy inżynierskiej, wymaga od studentów dużego zaangażowania. W pierwszej kolejności należy ustalić spis treści, który jasno określi zakres zagadnień, jaki będzie nasza praca obejmować, a następnie zaopatrzyć się w literaturę, która będzie dla nas podstawą do stworzenia odtwórczej pracy. Należy pamiętać o tym, iż w przypadku pisania pracy inżynierskiej, wymogi są nieco inne, niż w przypadku pracy licencjackiej, wobec czego warto się z nimi dobrze zaznajomić, aby uniknąć wielu poprawek, do jakich będziemy zmuszeni, jeżeli praca nie będzie spełniać określonych wymogów. Najlepiej już na wstępie, dokładnie dopytać promotora, czego będzie od nas oczekiwał.