Przed odbiorem piskląt musimy przygotować odpowiednie pomieszczenie. Kurnik lokalizujemy tak, aby miał wystawę południową. Mniej właściwe jest zorientowanie na wschód lub zachód, natomiast niedopuszczalne – na północ. Obok kurnika należy przeznaczyć miejsce na wybieg. Kurnik powinien być ciepły, suchy, dobrze oświetlony i czysty. Wielkość jego dostosowujemy do liczby ptaków, które chcemy trzymać (na l m2 powierzchni nie więcej niż cztery dorosłe kury). Wysokość kurnika nie powinna przekraczać 2 m, bowiem wtedy, w okresach niższych temperatur, kury łatwiej są w stanie opanować termicznie pomieszczenie. Okna w małych kurnikach wystarczy umieścić na jednej ścianie pamię tając, aby ich łączna powierzchnia oszklona stanowiła około 1/8 powierzchni podłogi. Okna należy tak zamocować, żeby były uchylne i umożliwiały częste wietrzenie wnętrza. Szyby przez cały okres chowu należy utrzymywać w czystości, ponieważ ubytek światła odbija się bardzo niekorzystnie na przyrostach wagowych oraz nieśności. Temperatura w kurniku powinna być równomierna i wahać się w granicach 18-20°C. Stabilność temperatury zależy od nasłonecznienia, wysokości pomieszczenia oraz materiałów użytych na budowę.