Bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest dzisiaj bardzo ważne, bo chociaż na tą dziedzinę kładzie się bardzo duży nacisk, to jednak wciąż przecież zdarzają się pożary lub inne sytuacje zagrażające ludzkiemu życiu.
Właśnie przed takimi „wpadkami” chronić ma nas Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, która powinna znajdować się w wielu placówkach, między innymi w szkołach czy przedszkolach. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument tworzony przez fachowców dla danej placówki, zawsze jest on dopasowany do warunków danych budynków i terenów im przyległych. Nie można stworzyć jednej instrukcji dla kilku jednostek. Ważnym zapisem jest również, aby zapoznali się z nią nie tylko wszyscy pracownicy danego obiektu, ale także wszystkie osoby, które na co dzień korzystają z obiektu.
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi być również stale aktualizowana, co najmniej raz na dwa lata oraz częściej, jeżeli w budynku czy w jego funkcjonowaniu zaszły jakieś zmiany, które mogą wpłynąć na ogólnie pojęte bezpieczeństwo.