W dzisiejszych czasach bardzo często jest tak, że młodzi ludzie kończą takie studia, po jakich będą mogli znaleźć zatrudnienie. Wybór nie jest łatwy, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę to, jak szybko zmienia się sytuacja na rynku pracy. Trudno jest w związku z tym przewidzieć, jak będzie się przedstawiać rynek pracy w momencie, gdy uzyska się dyplom ukończenia szkoły wyższej. Jednak nawet jeśli dana osoba będzie mieć problem ze znalezieniem zatrudnienia, może wówczas wziąć pod uwagę ukończenie dodatkowego kursu, który otworzy przed nią drzwi do różnych ofert pracy.

Tak może się zdarzyć, jeśli obierze się kierunek mechanika i budowa maszyn, który można zaliczyć do szkoleń typowo technicznych. Przyglądając się tej ofercie centrów szkoleniowych można zauważyć, że szkolenie to jest skierowane do szerokiego grona odbiorców. Mogą go ukończyć zarówno osoby z wyższym wykształceniem, jak i te, które mają średnie wykształcenie. Kurs ten można ukończyć niezależnie od tego, jaki ma się wyuczony zawód, ani od tego, jakie posiada się doświadczenie zawodowe.