Dostęp do informacji o egzaminach szkolnych jest bardzo ważną sprawą, ponieważ w ten sposób można dowiedzieć się o obowiązujących nas terminach, czy też miejscu odbycia się egzaminu. W szkole powinna znajdować się więc gablota poświęcona takim wiadomościom, do której dostęp będą mieli wszyscy uczniowie. Mowa tutaj nie tylko o jednej gablocie, ale o kilku, znajdujących się na wszystkich piętrach danych przedziałów wiekowych. To znaczy, że osobną gablotę będą miały dzieci z podstawówki, osobną młodzież z gimnazjum, itd. Gabloty ogłoszeniowe można współcześnie nabyć bez problemów za pomocą sklepów internetowych. Dyrektorzy placówek muszą tylko podjąć decyzję co do tego, jakiego rodzaju ma to być gablota, a potem złożyć stosowne zamówienie. Warto zwracać uwagę na informacje o egzaminach pojawiające się w takich gablotach, o co dyrektorzy muszą zadbać, aby były one rzetelne i sprawdzone. Uczniowie dowiedzą się w ten sposób o której mają stawić się na egzamin, kiedy czeka ich napisanie go i z czym się to wiąże.