Setki, a może nawet tysiące lat temu, ludzie zaczęli poważnie się zastanawiać nad możliwością zapanowania, nad kolejnymi dniami. Ludzie nie potrafili dzielić kolejnych dni, tak więc kolejne miesiące nie były usystematyzowane. Wprawdzie zdawano sobie sprawę z faktu istnienia pór roku, ale w żaden sposób ich nie nazywano.

Dwa najbardziej popularne systemy kalendarzy to kalendarz juliański oraz gregoriański.W Polsce, podobnie jak w większości krajów Europy korzystamy z kalendarza gregoriańskiego. Podstawowa zasada jaka tyczy się tego kalendarza to fakt istnienia 365 lub 366 dni w jednym roku. Przykładowo kalendarze 2011 będą liczyły 365 dni, ale pierwszy rok, którego liczba będzie się dzieliła przez 4. Takie lata nazywane są przystępnumi. Za lata zwykłe uważa się wszystkie te, które dzieli się przez 100, natomiast lata, które równocześnie dzieli się na 100 i 400, to lata przestępne (podobnie jak te, które dzieli się wyłącznie przez 4. Drugi z popularnych rodzajów kalendarzy, czyli kalendarz juliański, nie jest już raczej popularny. Wykorzystuje się go wyłącznjie w wybranych krajach. Nazwa kalendarza pochodzi od nazwiska twórcy, czyli Juliusza Cezara. Kalendarz Juliański dzielił rok na cztery pory oraz 365 dni, został on zaakceptowany przez kościół, tak więc wszedł również do powszechnego użytku. Obecnie, w zasadzie wszystkie kraje korzystają z takiego układu. Kalendarze na 2011, w większości przypadków są projektowane wedle tej zasady. W Polsce innych kalendarzy się nie sprzedaje, bo nie ma na nie masowych nabywców. Inne kalendarze jakie powstały to przede wszystkim żydowski, rzymski, muzułmański oraz kościelny. Każdy z nich opiera się na zupełnie innych zasadach, innej licznie dni, a a nawet innej licznie miesięcy.