Jezioro Tanganika

Jezioro Tanganika znajduje się w Afryce Wschodniej. Położone w strefie ryftu wschodnioafrykańskiego, w Wielkim Rowie Zachodnim, na terytorium Zambii, Demokratycznej Republiki Konga, Burundi i Tanzanii.
Zajmuje powierzchnię 34,4 tys. km², jest najdłuższym słodkowodnym jeziorem świata i najgłębszym jeziorem afrykańskim.
Formowanie się środkowej części jeziora Tanganika rozpoczęło się 12–9 mln lat temu, a północnej 8–7 mln lat temu.
Jezioro jest otoczone wysokimi górami, miejscami dochodzącymi do brzegów jeziora. W takich miejscach brzegi są skaliste, często bardzo strome. Szerokość jeziora waha się od 20 do 80 km. Temperatura wody przy powierzchni utrzymuje się w granicach 24–29 °C.
Jezioro zostało odkryte przez Anglików R.F.Burtona i J.H.Speke’a w 1858 roku.Pierwsze opracowania ichtiofauny i opisy nowo odkrytych rodzajów i gatunków zostały wykonane przez Boulengera w latach 1898 – 1923. Drugi etap badań zbiornika rozpoczął się dopiero w roku 1946, kiedy to belgijska wyprawa naukowa opracowywała ichtiofaunę dzisiejszego Zairu.