Szkolenia BHP (czyli bezpieczeństwo i higiena pracy) są bardzo potrzebne, ponieważ edukują ludzi w tym, jak mają postępować i co powinni robić, aby pracować bezpiecznie i nie narażać się na niebezpieczeństwa, a także uświadamiają pracodawców, dlaczego należy dbać o bezpieczeństwo pracy swoich pracowników. Przepisy BHP są wyraźne określone i właściwie wszędzie stosowane (a przynajmniej powinno tak być). Są różne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, każde jest dostosowane do wykonywanej pracy i rodzaju, dlatego ważne jest odpowiednio dobrane szkolenie do stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy. Od tego właśnie zależy wysokość ceny, która waha się pomiędzy dwadzieścia złotych a sto kilka złotych. Warto też nadmienić, że każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swojemu pracownikowi szkolenia BHP. Bezpieczeństwo i higiena pracy są podstawą do dobrze wykonanej roboty. Po pierwsze, najbardziej liczy się bezpieczeństwo pracownika, dopiero potem ma miejsce wszystko inne i pracodawca powinien o tym wiedzieć.