Technik obsługi ruchu turystycznego posiada wiedzę z zakresu znajomości mechanizmów gospodarki turystycznej w skali kraju, regionu, organizacji obsługi ruchu turystycznego, biegłej znajomości języka obcego. W trakcie nauki słuchacze poznają najnowsze techniki informacji i rezerwacji turystycznej, wybrane zagadnienia prawa, ekonomii i informatyki. Do podstawowych zadań wykonywanych przez technika obsługi turystycznej należy kompleksowe świadczenie usług turystycznych. Dotyczy to wszystkich czynności związanych z przyjmowaniem różnych zleceń (życzeń) klienta, programowaniem imprez, kalkulowaniem zamawianych świadczeń, czuwaniem nad prawidłową realizacją zamawianych usług, dbanie o prawidłowy wizerunek przedsiębiorstwa głównie poprzez profesjonalną obsługę turystyczną. Absolwent dwuletniej szkoły policealnej mogą zdobyć zatrudnienie w biurach podróży, agencjach turystycznych, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, ośrodkach informacji turystycznej. Technik obsługi turystycznej może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych.