Jeszcze kilka wieków temu możliwość kształcenia się była zarezerwowana tylko dla wybranych, dziś jest dla nas oczywiste, że dostęp do edukacji należy się każdemu dziecku, bez względu na pochodzenie czy status majątkowy rodziców. I choć nie trzeba już wyjaśniać, że edukacja jest potrzebna, nadal toczą się spory dotyczące kształtu, jaki powinna obrać droga kształcenia. Tematem edukacji zainteresowani są właściwie wszyscy ? politycy, rodzice, aktywiści, a także starsi uczniowie, gimnazjaliści i licealiści. Jedni uważają, że szkoła jest zbyt opresyjna ? dominuje w niej przestarzały model pruski, dzieci nie mogą się rozwijać we właściwym im tempie i rozwijać swoich zainteresować. Inni wręcz przeciwnie twierdzą, że uczniowie mają za dużo luzu, brak im dyscypliny, a materiał, który przedstawiają im nauczyciele jest zbyt okrojony. Najbardziej radykalni uważają, że szkoła w takiej formie, w jakiej istnieje, w ogóle nie ma prawa bytu i decydują się na edukację domową ? chcą, żeby dziecko uczyło się w naturalnym środowisku, w otoczeniu najbliższych mu osób.