Coaching pomaga podejmować właściwe decyzje
Każdy człowiek tworzy historię – swoją własną i społeczeństwa, w którym żyje. Ta historia może być piękna i pełna sukcesów, a może też być pasmem udręk i porażek. Jeżeli chcemy poradzić sobie z trudną przeszłością, powinniśmy udać się do psychoterapeuty. Psychoterapeuta odkryje naszą przeszłość na nowo, pomagając w bardziej zdrowy sposób odnieść się zarówno do minionych wydarzeń, jak i do osób, które miały na nas największy wpływ. O ile psychoterapeuta odnosi się do przeszłości, coach pomaga określić przyszłość swojego klienta. Coaching to sposób szkolenia, który może dotyczyć różnych obszarów życia człowieka lub grupy: zdrowia, pracy i kariery, biznesu, twórczości, ogólnego kształtu egzystencji. Coach pomaga podejmować właściwe decyzje tak, by mniej było błędów i sytuacji, o których później wolelibyśmy zapomnieć. Coaching sprzyja rozwojowi i uczy, że każdy człowiek, nawet zdawałoby się najmniej utalentowany, posiada dary, których inni nie mają dzięki czemu jest jedyny i niezastąpiony.