Czym, że jest edukacja w szkołach w dzisiejszym czasie? Czy uczniowie chętnie chodzą do szkoły? Zacznijmy od tego, iż edukacja to pojęcie, które rozumiane jest za rozwój umysłowy człowieka. Jeżeli ktoś jest osobą inteligentną nie ma on problemu z nauką i przyswajaniem wiedzy. Jeśli chodzi o naukę w szkołach zaczyna się od przedszkola, następnie jest szkoła podstawowa, gdzie rozwijamy się umysłowo. Po takim okresie wstępujemy do gimnazjum, a następnie do szkół ponadgimnazjalnych, a wreszcie do wyższych. Nauka daje nam duże szanse zaistnienia w świecie i samorozwoju. Daje nam możliwość znalezienia w przyszłości dobrej pracy, choć sama nauka może być dla wielu bardzo męcząca. Jeśli chodzi o samą szkołę to wykształca ona człowieka i przystosowuje go do życia. Sama szkoła to placówka, która należy z reguły do gminy. Szkoła jest bezpośrednio powiązana z edukacją. Uczniowie w szkołach edukują się przy pomocy podręczników, lub poprzez m.in wykłady nauczycieli czy też różne programy szkoleniowe.