Będąc w dziennej szkole średniej rozważamy przeróżne opcje samorozwoju. Jeśli mamy zapewnione wsparcie rodziców w naszym dalszym dorosłym życiu, skończenie liceum, bądź technikum i pójście na studia wydaje się najodpowiedzialniejszym wyborem. Ale możemy również przepisać się do szkoły zaocznej, co pozwala nam nauczać się, a jednocześnie pracować. Jest to doskonały wybór, jeżeli chcemy mieć własne pieniądze na, tak zwany, start. W celu przepisania skierować musimy się do naszej aktualnej szkoły, z której to sekretariatu pobrać musimy dotychczasowe dokumenty. Te druki szkolne zanieść musimy do sekretariatu naszej przyszłej szkoły. Musimy bowiem poświadczyć ile klas skończyliśmy, na jakim jesteśmy etapie edukacji, nasze ewentualne oceny także zostaną przepisane. W szkole zaocznej nauka funkcjonuje najczęściej w systemie weekendowym, to znaczy, że lekcje mamy w soboty i niedziele, co tydzień, lub dwa. Pozwala nam to na dopasowanie ewentualnej pracy i połączenie tego z nauką. W szkołach zaocznych mamy także zdecydowanie mniej przedmiotów niż w dziennych szkołach średnich, zazwyczaj są to podstawowe przedmioty takie jak matematyka, historia, język polski, język angielski, czasem wos. Bywają placówki bezpłatne, ale także są szkoły zaoczne płatne, więc możliwe, że część pensji przeznaczać będziemy musieli na opłacenie semestru.